ஶ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி | Hayagriva 108 Ashtothram in Tamil
ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி : மாணவர்களுக்கு கல்வி, ஞானம் தரும் அற்புத மந்திரம்

திருமாலின் அவதாரங்களின் மிக அற்புதமானது ஹயக்ரீவ அவதாரம் ஆகும். தசாவதாரங்களில் சேரா விட்டாலும் அனைத்து உலகிற்கும் ஆதி முதலானவராக கருதப்படுபவர் ஹயக்ரீவர். கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி தேவிக்கே ஞானத்தை புகட்டிய ஹயக்ரீவர், அகத்தியர் மூலமாக லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தின் வாயிலாக அம்பிகையின் நாமங்களை உலகிற்கு தந்தவர் ஆவார். அசுரர்களிடம் இருந்து வேதங்களை மீட்டு வந்து பிரம்ம தேவருக்கு வேதங்களை ஹயக்ரீவர் போதித்த நாள் ஆவணி மாத திருவோண நாள் என்றும், ஆவணி மாத பெளர்ணமியுடன் கூடிய அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு.

ஹயக்ரீவர், பிரம்ம தேவருக்கு வேதங்களை போதித்த நாள் என்பதாலேயே ஆவணி அவிட்ட திருநாள் வேதங்களை படிக்க துவங்குவதற்கு ஏற்ற நாளாக கருதப்படுகிறது. ஹயக்ரீவருக்கு உரிய மந்திரங்களை மாணவர்கள், குறிப்பாக ஆராய்ச்சி படிப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தால் குதிரை ஆற்றலும், ஞானமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. கடலைப்பருப்பு, தேங்காய் துருவல், வெல்லம், நெய் கலந்து பெருமாளுக்கு நைவேத்தியமாக படைத்து ஹயக்ரீவர் மந்திரங்களை சொல்லி வருவது மிகவும் பலன் தரக் கூடியதாகும்.

ஹயக்ரீவர் மந்திரம் :

உத்கீத ப்ரணவோத்கீத
ஸர்வ வாகீச்வரேச்வர
ஸர்வ வேத மயா சிந்த்யா
ஸர்வம் போதய போதய...

ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி :

ஓம் ஹயக்ரீவாய நமஹ
ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நமஹ
ஓம் கேஸவாய நமஹ
ஓம் மதுஸூதநாய நமஹ
ஓம் கோவிந்தாய நமஹ
ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நமஹ
ஓம் விஷ்ணவே நமஹ
ஓம் விஸ்வம்பராய நமஹ
ஓம் ஹரயே நமஹ
ஓம் ஆதித்யாய நமஹ

ஓம் ஸர்வவாகீஸாய நமஹ
ஓம் ஸர்வாதாராய நமஹ
ஓம் ஸநாதநாய நமஹ
ஓம் நிராதாராய நமஹ
ஓம் நிராகாராய நமஹ
ஓம் நிரீஸாய நமஹ
ஓம் நிருபத்ரவாய நமஹ
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நமஹ
ஓம் நிஷ்கலங்காய நமஹ
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நமஹ

ஓம் நிராமயாய நமஹ
ஓம் சிதாநந்தமயாய நமஹ
ஓம் ஸாக்ஷிணே நமஹ
ஓம் ஸரண்யாய நமஹ
ஓம் ஸர்வதாயகாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரீமதே நமஹ
ஓம் லோகத்ரயாதீஸாய நமஹ
ஓம் ஸிவாய நமஹ
ஓம் ஸாரஸ்வதப்ரதாய நமஹ
ஓம் வேதோத்தர்த்ரே நமஹ
ஓம் தேவநிதயே நமஹ

ஓம் வேதவேத்யாய நமஹ
ஓம் ப்ரபோதநாய நமஹ
ஓம் பூர்ணாய நமஹ
ஓம் பூரயித்ரே நமஹ
ஓம் புண்யாய நமஹ
ஓம் புண்யகீர்தயே நமஹ
ஓம் பராத்பராய நமஹ
ஓம் பரமாத்மநே நமஹ
ஓம் பரஸ்மை நமஹ
ஓம் ஜ்யோதிஷே நமஹ

ஓம் பரேஸாய நமஹ
ஓம் பாரகாய நமஹ
ஓம் பராய நமஹ
ஓம் ஸர்வவேதாத்மகாய நமஹ
ஓம் விதுஷே நமஹ
ஓம் வேதவேதாந்தபாரகாய நமஹ
ஓம் ஸகலோபநிஷத்வேத்யாய நமஹ
ஓம் நிஷ்கலாய நமஹ
ஓம் ஸர்வஸாஸ்த்ரக்ருதே நமஹ
ஓம் அக்ஷமாலாஜ்ஞாநமுத்ராயுக்த ஹஸ்தாய நமஹ

ஓம் வரப்ரதாய நமஹ
ஓம் புராணபுருஷாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ
ஓம் ஸரண்யாய நமஹ
ஓம் பரமேஸ்வராய நமஹ
ஓம் ஸாந்தாய நமஹ
ஓம் தாந்தாய நமஹ
ஓம் ஜிதக்ரோதாய நமஹ
ஓம் ஜிதாமித்ராய நமஹ
ஓம் ஜகந்மயாய நமஹ

ஓம் ஜந்மம்ருத்யுஹராய நமஹ
ஓம் ஜீவாய நமஹ
ஓம் ஜயதாய நமஹ
ஓம் ஜாட்யநாஸநாய நமஹ
ஓம் ஜபப்ரியாய நமஹ
ஓம் ஜபஸ்துத்யாய நமஹ
ஓம் ஜாபகப்ரியக்ருதே நமஹ
ஓம் ப்ரபவே நமஹ
ஓம் விமலாய நமஹ
ஓம் விஸ்வரூபாய நமஹ

ஓம் விஸ்வகோப்த்ரே நமஹ
ஓம் விதிஸ்துதாய நமஹ
ஓம் விதீந்த்ரஸிவஸம்ஸ்துத்யாய நமஹ
ஓம் ஸாந்திதாய நமஹ
ஓம் க்ஷாந்திபாரகாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரேய:ப்ரதாய நமஹ
ஓம் ஸ்ருதிமயாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரேயஸாம் பதயே நமஹ
ஓம் ஈஸ்வராய நமஹ
ஓம் அச்யுதாய நமஹ

ஓம் அநந்தரூபாய நமஹ
ஓம் ப்ராணதாய நமஹ
ஓம் ப்ருதிவீபதயே நமஹ
ஓம் அவ்யக்தாய நமஹ
ஓம் வ்யக்தரூபாய நமஹ
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நமஹ
ஓம் தமோஹராய நமஹ
ஓம் அஜ்ஞாநநாஸகாய நமஹ
ஓம் ஜ்ஞாநிநே நமஹ
ஓம் பூர்ணசந்த்ரஸமப்ரபாய நமஹ

ஓம் ஜ்ஞாநதாய நமஹ
ஓம் வாக்பதயே நமஹ
ஓம் யோகிநே நமஹ
ஓம் யோகீஸாய நமஹ
ஓம் ஸர்வகாமதாய நமஹ
ஓம் மஹாயோகிநே நமஹ
ஓம் மஹாமெளநிநே நமஹ
ஓம் மெளநீஸாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரேயஸாம் நிதயே நமஹ
ஓம் ஹம்ஸாய நமஹ

ஓம் பரமஹம்ஸாய நமஹ
ஓம் விஸ்வகோப்த்ரே நமஹ
ஓம் விராஜே நமஹ
ஓம் ஸ்வராஜே நமஹ
ஓம் ஸூத்தஸ்படிகஸங்காஸாய நமஹ
ஓம் ஜடாமண்டலஸம்யுதாய நமஹ
ஓம் ஆதிமத்யாந்தரஹிதாய நமஹ
ஓம் ஸர்வவாகீஸ்வரேஸ்வராய நமஹ
ஸ்ரீ லக்ஷ்மீஹயவதநபரப்ரஹ்மணே நமஹ